menu dblex
vitna
verb
blekas
blekna
ljusna
förblekna

Alla synonymer går att klicka på.