menu dblex
vissnad
adjektiv
vissen
passé
passerad
utblommad
skrumpen
torr
förtvinad

Alla synonymer går att klicka på.