menu dblex
vissla
substantiv
signalanordning
vissla
verb
vina
pipa
fräsa
susa
blåsa
väsa
yla
tjuta
tjata
brusa
gnissla
gnälla
ge signal
flöjta
ljuda

Alla synonymer går att klicka på.