menu dblex
vissa
adjektiv
enskilda
Se även
viss
I uttryck
hålla sig inom vissa gränser
ställa vissa krav på

Alla synonymer går att klicka på.