menu dblex
viskande
adjektiv
lågmäld
tyst
sibilant
susande
väsande
lågt
pianissimo
viskande
substantiv
mummel
tissel och tassel
viskningar

Alla synonymer går att klicka på.