menu dblex
vishet
substantiv
visdom
klokhet
förnuft
vett
förstånd
lärdom
erfarenhet

Alla synonymer går att klicka på.