menu dblex
visa sitt rätta skinn
verb
förråda sig
visa sitt rätta sinnelag

Alla synonymer går att klicka på.