menu dblex
vinna över
verb
besegra
erövra
spöa
ta loven av
fängsla
tjusa
intaga
ta med storm

Alla synonymer går att klicka på.