menu dblex
vinka med kalla handen
verb
vifta med kalla handen
avvisa
avslå

Alla synonymer går att klicka på.