menu dblex
vingbruten
adjektiv
hjälplös
bruten

Alla synonymer går att klicka på.