menu dblex
vindicera
verb
hävda
förfäkta
göra gällande
försvara
göra anspråk på
kräva
återkräva

Alla synonymer går att klicka på.