menu dblex
vilsegången
adjektiv
förlupen
förflugen
missriktad

Alla synonymer går att klicka på.