menu dblex
villig till
adjektiv
disponerad

Alla synonymer går att klicka på.