menu dblex
villig att ställa upp
adjektiv
lojal

Alla synonymer går att klicka på.