menu dblex
viljesvag
adjektiv
hållningslös
svag
osjälvständig
dålig
slapp

Alla synonymer går att klicka på.