menu dblex
viljekraft
substantiv
karaktär
själsstyrka
moral
energi

Alla synonymer går att klicka på.