menu dblex
vikariera
verb
uppehålla
tjänstgöra
upprätthålla
ersätta
dubblera
tjänstgöra för
vara i någons ställe
I uttryck
vikariera för

Alla synonymer går att klicka på.