menu dblex
viga sitt liv åt
verb
ägna sig åt

Alla synonymer går att klicka på.