menu dblex
vidtala
verb
säga till
underrätta
avtala med
diskutera
komma överens med
överlägga

Alla synonymer går att klicka på.