menu dblex
vidta åtgärder mot
verb
söka förekomma

Alla synonymer går att klicka på.