menu dblex
vidlyftigt framställa
verb
utbrodera
utveckla

Alla synonymer går att klicka på.