menu dblex
vidimera
verb
bevittna
verifiera
vitsorda
bekräfta
intyga
attestera
bestyrka

Alla synonymer går att klicka på.