menu dblex
vidfoga
verb
bifoga
komplettera
tillägga
bilägga
fästa
tillsätta

Alla synonymer går att klicka på.