menu dblex
vidbliva
verb
vidhålla
fullfölja
påstå

Alla synonymer går att klicka på.