menu dblex
viadukt
substantiv
passage
vägport
övergång
överfart
bro
vägbro

Alla synonymer går att klicka på.