menu dblex
vetenskap
substantiv
forskning
sökande
studier
ämne
disciplin
fack
fakultet
lära
teori
doktrin
vetenskapsgren
Se även
vetenskapen

Alla synonymer går att klicka på.