menu dblex
verkningslös
adjektiv
förfelad
ineffektiv
gagnlös
overksam
utan verkan
fåfäng
misslyckad
oduglig
matt
lam
negativ
otillräcklig
intetsägande

Alla synonymer går att klicka på.