menu dblex
verkning
substantiv
följd
Se även
verkningar

Alla synonymer går att klicka på.