menu dblex
verka oberörd
verb
låtsa om intet

Alla synonymer går att klicka på.