menu dblex
verbaliter
adverb
ordagrant
ord för ord
verbatim
bokstavligt
uttryckligen

Alla synonymer går att klicka på.