menu dblex
vedervärdigheter
substantiv
besvärligheter
besvär
tunga
missöden
svårigheter
Se även
vedervärdighet

Alla synonymer går att klicka på.