menu dblex
vedervärdighet
substantiv
motgång
besvär
vedermöda
missöde
Se även
vedervärdigheter

Alla synonymer går att klicka på.