menu dblex
vedermäle
substantiv
bevis
belägg
bekräftelse
prov
tecken

Alla synonymer går att klicka på.