menu dblex
vederkvicka sig
verb
rekreera sig
förströ sig
stärka sig

Alla synonymer går att klicka på.