menu dblex
varsla om
verb
bebåda
förebåda
båda
lova
betyda
spå
varsko
innebära
förutse
sia

Alla synonymer går att klicka på.