menu dblex
vara verksam bakom kulisserna
verb
ha sitt finger med i spelet
stå bakom

Alla synonymer går att klicka på.