menu dblex
vara vass
verb
klippa
skära

Alla synonymer går att klicka på.