menu dblex
vara vankelmodig
verb
veta varken ut eller in
tveka
vackla

Alla synonymer går att klicka på.