menu dblex
vara vänsäll
verb
ha många vänner

Alla synonymer går att klicka på.