menu dblex
vara utmärkande för
verb
konstituera
känneteckna

Alla synonymer går att klicka på.