menu dblex
vara uppfylld av sorg
verb
sörja

Alla synonymer går att klicka på.