menu dblex
vara uppe
verb
vara uppstigen

Alla synonymer går att klicka på.