menu dblex
vara tungan på vågen
verb
balansera
uppväga

Alla synonymer går att klicka på.