menu dblex
vara tillräcklig
verb
räcka

Alla synonymer går att klicka på.