menu dblex
vara tillgjord
verb
posera

Alla synonymer går att klicka på.