menu dblex
vara tillfredsställd med
verb
godta
gilla

Alla synonymer går att klicka på.