menu dblex
vara tillbakadragen
verb
hålla sig för sig själv
hålla sig i bakgrunden

Alla synonymer går att klicka på.