menu dblex
vara till gagn
verb
bli till nytta
gagna

Alla synonymer går att klicka på.