menu dblex
vara stadd på resande fot
verb
resa

Alla synonymer går att klicka på.