menu dblex
vara ståndaktig
verb
bestå
framhärda
fortsätta

Alla synonymer går att klicka på.